bałwochwalca


bałwochwalca
bałwochwalca {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos VIIIa, lm M. bałwochwalcacy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'człowiek oddający cześć boską pogańskim bożkom' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'człowiek żarliwie, ale bezkrytycznie stosujący się do jakiejś zasady, normy' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bałwochwalca — m odm. jak ż II, DCMs. bałwochwalcacy; lm M. bałwochwalcacy, DB. bałwochwalcaców «według religii chrześcijańskiej: człowiek oddający cześć boską bożkom, bałwanom; poganin» przen. «człowiek bezkrytycznie hołdujący jakimś zasadom, formom»… …   Słownik języka polskiego